Hiển thị 1–48 của 65 kết quả

Xe nâng dầu cũ giá rẻ tại TPHCM

Bán xe nâng dầu cũ đã qua sử dụng được kiểm tra thay sửa máy móc phụ kiện đảm bảo được năng suất làm việc của xe. Báo giá nhanh và hỗ trợ giao xe nhanh, liên hệ để được tư vấn.

KÊNH TƯ VẤN NHANH

195.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG1.8Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1220mm
  • Miễn phí vận chuyển TPHCM

255.000.000 

ĐỘNG CƠĐiện
TẢI TRỌNG1.5 Tấn
ĐỘ NÂNG4750mm
BÁNH XEPU/Nylon
CÀNG DÀI960mm
  • Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
  • Miễn phí vận chuyển TPHCM

420.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4.5 Tấn
ĐỘ NÂNG4000mm
BÁNH XEPU/Nylon
CÀNG DÀI1220mm
  • Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
  • Miễn phí vận chuyển TPHCM

307.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG5000mm
BÁNH XEPU/Nylon
CÀNG DÀI1200mm
  • Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
  • Miễn phí vận chuyển TPHCM

185.000.000 

ĐỘNG CƠDầu Diesel
TẢI TRỌNG1.8 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEPU/Nylon
CÀNG DÀI970mm
  • Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
  • Miễn phí vận chuyển TPHCM

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 2 Tấn TCM FD20

220.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

280.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

280.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 3 Tấn TCM FD30

300.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

320.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 4 Tấn TCM FD40

420.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 5 Tấn TCM FD50

800.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 6 Tấn TCM FD60

999.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG6 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 7 Tấn TCM FD70

1.200.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG7 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Bảng Giá Xe Nâng Cũ

Xe nâng dầu cũ 15 Tấn TCM FD150

2.000.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG15 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

160.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG1.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

220.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

240.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

260.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.8 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Giảm giá!
249.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

320.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

380.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

400.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

900.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG7 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

1.200.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG8 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

180.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG1.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

220.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

250.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

250.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

250.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

280.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

280.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

320.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG1 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG1.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Giảm giá!
99.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG2.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

Giảm giá!
199.000.000 

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG3 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG4.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG1.5 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm

ĐỘNG CƠDầu
TẢI TRỌNG6 Tấn
ĐỘ NÂNG3000mm
BÁNH XEĐặc
CÀNG DÀI1070mm - 1220mm